winkelinspecteur

Een opleiding winkelinspecteur bij Training

Winkelinspecteur zijn betekent dat u tal van vaardigheden onder de knie hebt om als bewakingsagent in een winkelomgeving specifiek voor de bewaking te kunnen instaan. Een dergelijk beroep wordt door de wet aan een aantal vereisten onderworpen. Om dit beroep te kunnen uitoefenen, moet u dan ook eerst een opleiding als bewakingsagent afronden, en na het behalen van uw attest een verdere specialisatie als winkelinspecteur volgen, waarna u een bekwaamheidsattest wordt overhandigd.

Training is een opleidingscentrum waar u door ervaren lesgevers in dit specifieke beroep wordt opgeleid. Het programma omvat twintig lesuren waarin diverse aspecten aan bod komen. U wordt onder andere getraind in interventietechnieken en conflictbenadering, maar krijgt ook les over toegepaste beveiligingsanalyse en de toegepaste wetgeving voor winkelinspectie. Als toekomstige winkelinspecteur moet u immers goed op de hoogte zijn van wat door de wet als winkelcriminaliteit wordt beschouwd. Dankzij deze grondige voorbereiding, wordt u voor de winkels een grote steun en toeverlaat.

Andere artikelen over winkelinspecteur :