Bescherming van persoonlijke gegevens

Privacybeleid Eenheid voor de bescherming van persoonlijke gegevens en privacy bij de uitwisseling van gegevens en e-mails

De informatie op deze website en / of gecommuniceerd door haar gebruikers is het onderwerp van een systeem van bescherming van persoonlijke gegevens en een privacybeleid in de uitwisseling van gegevens en elektronische post.

Protection Unit doet er alles aan om de privacy van gebruikers te respecteren. Het beleid voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door communautaire of nationale instellingen en organen is gebaseerd op de Europese richtlijnen en verordeningen die van kracht zijn in het Europees Parlement en de Raad, alsmede op nationale wetgeving die daarvan afleiden of als gelijkwaardig worden erkend (bijvoorbeeld de Zwitserse wetgeving). Hoewel u op de website van de Protection Unit kunt surfen zonder informatie over uzelf te verstrekken, is het mogelijk dat we persoonlijke gegevens nodig hebben om u de online services te leveren die u aanvraagt. Protection Unit verwerkt deze informatie in overeenstemming met het beleid dat wordt beschreven in de richtlijnen en voorschriften die worden vermeld in de bijlage en biedt daarom informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

In dit verband:

de controller in de zin van de Europese richtlijn N ° 95/46 is Protection Unit SA (zie Contactpagina);
voor elke specifieke online service aangeboden door de Protection Unit, bepaalt de controller het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens en de geïmplementeerde middelen, en zorgt ervoor dat de online service voldoet aan het beleid inzake naleving van de privé-leven
binnen de Protection Unit zorgt de sitemanager voor de bescherming van gegevens in toepassing van de reeds genoemde richtlijnen en voorschriften en adviseert hij de verschillende controllers bij het uitvoeren van hun verplichtingen
De Protection Unit-site biedt links naar andere websites. Protection Unit heeft hier geen controle over, wij nodigen u uit om hun privacybeleid te controleren.

E-mailverwerking en formulieren die u naar ons verzendt:

Op deze website nodigen verschillende pagina’s u uit om bepaalde persoonlijke en / of professionele gegevens te verstrekken in ruil voor diensten zoals:

aanvraag indienen;
offerteaanvragen.
De persoonlijke gegevens die via deze pagina’s worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor de volgende twee doeleinden:

om contact met u op te nemen in geval van kandidatuur
om contact met u op te nemen in geval van een verzoek om een ​​aanbieding
Wanneer u persoonlijke gegevens verzendt, wordt deze alleen opgeslagen voor zover noodzakelijk om u of het bovenstaande gebruik te kunnen beantwoorden.
Door uw bericht of verzoek via de corresponderende pagina’s van deze site te verzenden, wordt u geacht het gebruik te accepteren van de persoonlijke en professionele gegevens die worden verzonden in overeenstemming met dit beleid.
Als u vragen heeft over de behandeling van uw e-mails en persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om deze in uw bericht op te nemen.

Bescherming van uw gegevens:

Protection Unit gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden en geeft deze niet door aan derden buiten haar netwerk van partners (zie Contactpagina) voor commerciële doeleinden. Alle persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de vertrouwelijkheids- en beveiligingsbepalingen uiteengezet in de verordeningen en richtlijnen waarnaar wordt verwezen en in de beveiligings- en vertrouwelijkheidsregels van informatiesystemen van de beveiligingseenheid.

Richtlijnen en voorschriften

Richtlijn 2002/58 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (e-privacyrichtlijn)
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l24120_fr.htm
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de Gemeenschap en de vrijheid om circulatie van deze gegevens.
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24222_fr.htm
Richtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l14012_fr.htm