mobiele bewaking

De mobiele bewaking van Protection Unit: even voorstellen

Wat houdt mobiele bewaking specifiek in?

Bij deze vorm van bewaking zijn er niet constant mensen ter plaatse aanwezig. Een patrouille komt op bepaalde tijdstippen met een auto langs om ter plaatse een terrein, een gebouw of een groep gebouwen te controleren. Onze mensen voeren inspectierondes uit die erop gericht zijn om een bepaald aantal punten te controleren, in functie van wat met de klant werd afgesproken. Dit kan variëren van klassieke bewakingsopdrachten, zoals het letten op verdachte aanwezigheid van personen na de sluitingsuren, tot het uitvoeren van zogenaamd eco-toezicht, waarbij het team van de mobiele bewaking nagaat of ramen en deuren dicht zijn, de airconditioning of de verwarming werd uitgezet, er geen kranen blijven lopen, enzovoort.

Wanneer en waar wordt de mobiele bewaking uitgevoerd?

Dat hangt af van wat de klant ons opdraagt. Zo kan men bijvoorbeeld specifiek vragen om een inspectieronde te houden bij het sluiten of openen van het bedrijf, en dit enkel buiten de gebouwen ofwel ook binnen. Een andere mogelijkheid is dat de mobiele bewaking een bepaald aantal keren ’s nachts of tijdens het weekend steekproefsgewijs een inspectie uitvoert, teneinde geen ‘vaste patronen’ te kweken, zodat mogelijke dieven geen achterpoortje vinden om de inspectierondes te omzeilen en toch hun slag te slaan. Bij sommige specifieke opdrachten kan om die reden ook worden gevraagd om een controle in burger uit te voeren in plaats van in uniform. Zo valt het niet op dat uw bedrijf mobiele bewaking heeft ingeschakeld.

Is mobiele bewaking goedkoper dan statische bewaking?

Omdat onze mensen minder uren aanwezig zijn, valt het budget dat u voor mobiele bewaking moet voorzien zeker mee. Een minder constante aanwezigheid maar onregelmatig opduiken van de patrouille in uniform heeft trouwens een sterk ontradend effect. En dat loont natuurlijk ook!

Andere artikelen over mobiele bewaking :