mobiele bewaking

Mobiele bewaking volgens de filosofie van Protection Unit

Als beveiligingsbedrijf wil Protection Unit verdergaan dan de klassieke standaarddiensten waarbij een bewakingsopdracht zich op beveiliging van goederen en/of mensen beperkt. Tijdens het uitvoeren van onze diverse opdrachten, waaronder mobiele bewaking, staat vriendelijkheid, hoffelijke dienstverlening en objectieve verslaggeving voor ons centraal.

Zo kan de klant om mobiele bewaking vragen bij het openen en sluiten van een gebouw. Hierbij is contact met de werknemers of met bezoekers een onvermijdelijk aspect. Het team dat voor deze opdracht instaat, weet dat een hoffelijke houding ten overstaan van deze mensen niet alleen voor Protection Unit maar ook voor u als klant een delicaat punt is. Onze mensen worden tijdens hun opleiding hierop gewezen en op basis van hun communicatievermogen door ons voor hun opdracht geselecteerd.

Ook objectieve verslaglegging na de diverse inspectierondes is een service die bij mobiele bewaking hoort. Stiptheid, nauwkeurigheid en bondige opmerkingen to-the-point vormen de grondslag voor correcte all-in rapportering aan de klant.

Andere artikelen over mobiele bewaking :