opleiding bewakingsagent

De opleiding bewakingsagent in een notendop

Waarom een opleiding bewakingsagent volgen?

Iedere persoon die een bewakingsfunctie uitoefent, moet verplicht in het bezit zijn van een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. Dit attest getuigt dat de persoon in kwestie met succes een opleiding bewakingsagent heeft gevolgd waar op de diverse aspecten van deze functie dieper is ingegaan, maar ook dat de bewakingsagent aan een aantal bij wet bepaalde criteria voor het uitoefenen van dit beroep voldoet. Een van deze criteria bepaalt dat men een uittreksel uit het strafregister moet voorleggen, waaruit blijkt dat deze persoon de voorbije zes maanden geen veroordelingen heeft opgelopen (ook niet in het buitenland). Het attest dat na een opleiding bewakingsagent wordt verstrekt, is met andere woorden een garantiecertificaat voor elke werkgever die een bewakingsagent in dienst neemt en bij zijn klanten tewerkstelt, om ten overstaan van de klant de morele integriteit en beroepstechnische bekwaamheid te kunnen verzekeren.

Hoelang duurt de opleiding bewakingsagent?

De basisopleiding wordt gegeven in een lesmodule van 139 lesuren. Dit lessenpakket is in verschillende onderwerpen ingedeeld, en elke onderwerpmodule omvat een welbepaald aantal lesuren. Op de website van Protection Unit vindt u onder de rubriek Training alle nodige info over de verschillende startdatums, de plaats waar de opleiding bewakingsagent wordt gegeven en de taal van de cursus. Dankzij het ruime aanbod lesmodules, kunt u zelf bepalen wanneer u aan deze opleiding begint, in functie van uw persoonlijke mogelijkheden (beschikbare tijd om deze 139 lesuren af te ronden).

Welke onderwerpen komen tijdens de opleiding bewakingsagent aan bod?

De onderwerpen zijn heel specifiek voor de beoogde job, en variëren van de algemene organisatie van de bewakingssector tot communicatievaardigheden, waarbij men ook leert hoe met crisis- en conflictsituaties om te gaan, uitleg krijgt over Dodge-technieken en praktijken aanleert aan de hand van methoden en technieken specifiek voor de opleiding bewakingsagent.

Andere artikelen over opleiding bewakingsagent :