opleiding bewakingsagent

Een bijscholing als aanvullende opleiding bewakingsagent

Bij Koninklijk Besluit van 23 mei 2018 moeten bewakingsagenten verplicht een bijscholing van 8 lesuren volgen wanneer zij een basisattest opleiding bewakingsagent bezitten dat meer dan vijf jaar oud is. Deze bijscholing moet volgens de bepalingen van dit besluit plaatsvinden binnen de twee jaar die voorafgaan aan de verlenging van de identificatiekaart. Het programma wijdt de volledige acht uur aan alle voorschriften die de voorbije jaren gepubliceerd of herzien werden inzake verplichtingen en vaardigheden die bewakingsagenten moeten kennen en beheersen.

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, kunnen bewakingsagenten hun bijscholing bij het opleidingscentrum Training volgen. De vereiste documenten om u voor de bijscholing in te schrijven, zijn grotendeels dezelfde als voor de basis opleiding bewakingsagent (onder andere een uittreksel uit het strafregister). Tevens bestaat de mogelijkheid om de kosten voor deze opleiding met opleidingscheques te betalen. Alle details over deze aanvullende opleiding zijn op de website van Protection Unit te vinden.

Andere artikelen over opleiding bewakingsagent :