opleiding ehbo

Een opleiding EHBO bij Training

Het belang van eerste hulp verlenen: uw motivatie voor een opleiding EHBO

Tijdens uw diverse opdrachten als bewakings- en beveiligingsagent kunnen er zich situaties voordoen waarbij mensen en/of dieren dringend eerste hulp moeten krijgen in afwachting dat de hulpdiensten ter plaatse aankomen. U kunt zich op dergelijke situaties in uw beroepsleven voorbereiden aan de hand van een specifieke opleiding EHBO bij het opleidingscentrum Training. Wie een degelijke voorbereiding achter de rug heeft, kan doeltreffender optreden en vormt een waardevolle aanwezigheid wanneer dringende hulp ter plaatse het verschil maakt.

Diverse praktische aspecten komen aan bod tijdens de opleiding EHBO

U hebt keuze uit tal van opleidingsmodules die zich op specifieke vaardigheden toeleggen. Vooreerst is er een algemene EHBO-module, die u wegwijs maakt in uw rol. U leert hoe u de toestand van slachtoffers snel beoordeelt, wat u moet doen wanneer iemand bewusteloos is, welke informatie u moet doorgeven wanneer u de hulpdiensten oproet, enzovoort. Naast deze algemene module, voorziet Training ook een specifieke opleiding EHBO waarbij u een opleiding als hulpverlener krijgt. U kunt tijdens deze uitgebreide module een brevet behalen dat reglementair erkend wordt door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. In deze lessen worden alle aspecten behandeld waarmee u tijdens een noodsituatie te maken krijgt. Verder staat ook een cursus bijscholing opleiding EHBO op het programma, zodat u als hulpverlener kunt voldoen aan de bij wet bepaalde verplichting om jaarlijks vier uur bij te scholen om uw licentie te behouden.

Een opleiding EHBO is meer dan een noodzakelijke voorbereiding

Tijdens de aangeboden lessen kunt u samen met collega-hulpverleners uw ervaringen uitwisselen en leren uit toestanden uit het werkelijke leven die anderen hebben meegemaakt. Deze verrijking maakt uw beroep alleen maar interessanter en motiveert om elke dag opnieuw voor hulpverlening in te staan.

Andere artikelen over opleiding ehbo :