opleiding ehbo

De opleiding EHBO voor hulpverleners en bewakingsagenten

Tijdens uw dagelijkse beroepsactiviteiten is de kans groot dat u met bepaalde noodsituaties geconfronteerd wordt. Eerste hulp kunnen bieden behoort tot een van uw basismissies van uw opdracht. Om u terdege op dergelijke situaties voor te bereiden, kunt u een opleiding EHBO voor hulpverleners volgen. Tijdens dit lessenpakket worden alle praktische vaardigheden uitgediept om op professionele wijze hulp te kunnen verlenen. Zo leert u welke interventies er bij een verkeersongeval nodig zijn, hoe een cardiopulmonaire reanimatie bij slachtoffers uit te voeren, welke breuken, verstuikingen en ontwrichtingen mensen kunnen oplopen, en welke stappen u na de eerste hulpverlening moet doen om de hulpdiensten in te schakelen.

Uw doelgericht optreden op basis van uw opleiding EHBO kan mensenlevens redden. Als veiligheidagent bent u een spilfiguur wanneer het op beveiliging en bewaking aankomt. Uw kennis inzake eerste hulp bij ongevallen is een waardevolle troef om uw bewakingsfunctie te opwaarderen tot een taak waarbij mensen helpen centraal staat.

Andere artikelen over opleiding ehbo :