statische bewaking

Statische bewaking met beveiliging als inzet

De omvang van statische bewaking door Protection Unit

De wet definieert statische bewaking als toezicht op roerende en onroerende goederen. Voor Protection Unit vormt deze definitie de aanzet om een ruim aantal diensten binnen het luik statische bewaking aan te bieden. De bewakingsdienst kan op tijdelijke of permanente basis worden uitgevoerd, naargelang de specifieke locatie waar beveiliging wenselijk is. Verder kan de ontradende aanwezigheid van de bewakingsagent worden uitgebreid met aanvullende diensten, zoals toegangcontrole, onthaal van bezoekers, het bewaken van camerabeelden, optreden bij conflicten tijdens evenementen, enzovoort. Onze medewerkers zijn specifiek op deze uitbreiding van hun taak voorbereid en garanderen een vriendelijk optreden, het uithangbordje van Protection Unit.

De doelstellingen van statische bewaking

Een van de doelstellingen die via permanente aanwezigheid wordt nagestreefd, is een ontradend effect creëren. Gauwdieven en onruststokers denken zeker twee keer na als een bewakingsagent in uniform of met een hond aan zijn zij op de uitkijk staat. U voorkomt met andere woorden heel wat problemen via statische bewaking als voorzorgsmaatregel. Een andere doelstelling is om een veilig gevoel bij uw klanten of uw publiek op te wekken. Een evenement zoals een sportwedstrijd of een optreden waar bewakingsagenten over de veiligheid waken, creëert bij bezoekers en deelnemers een geruststellend gevoel omdat zij weten dat u als organisator in eerste instantie aan hun veiligheid hebt gedacht. En last but not least is statische bewaking vooral een goede maatregel om diefstal te voorkomen. Permanente bewaking van een bedrijventerrein of een bouwwerf verzekert dat waardevolle goederen die er aanwezig zijn tegen ontvreemding beschermd worden. Onze medewerkers worden specifiek opgeleid om op alle verdachte tekenen van mogelijke inbraak te letten, en hebben gesofisticeerde middelen ter beschikking om tijdig alarm te kunnen slaan en hulp in te roepen. Statische bewaking is altijd de beste diefstalpreventie.

Andere artikelen over statische bewaking :