statische bewaking

Statische bewaking voor een beveiligd onthaal

Bij Protection Unit kunt u beroep doen op services gericht op statische bewaking met beveiligd onthaal als extra service. Tijdens hun opleiding worden onze medewerkers geleerd hoe zij in diverse werkomgevingen voor het onthaal moeten instaan om de beveiliging te verzekeren. Dit kan variëren van kantoren tot evenementen, of van overheidsinstanties tot ziekenhuizen. Voor elke specifieke omgeving krijgen zij de nodige voorbereiding om correct te kunnen optreden. Beveiligd onthaal betekent ook dat toegangscontrole wordt uitgevoerd, maar dan op een manier waarbij u zeker het hoofd hoog mag blijven houden. Onze medewerkers die statische bewaking bij onze klanten uitvoeren, worden namelijk ook ingeprent dat vriendelijkheid en hoffelijk gedrag een controle van bezoekers vlot laat verlopen en het imago van onze klant ten goede komt. De controle is immers geen straf maar een preventieve maatregel om de veiligheid van iedereen te waarborgen. En de bewakingsagent is een tussenpersoon die op professionele wijze voor deze veiligheid zorgt.

Andere artikelen over statische bewaking :