statische bewaking

Hondenpatrouilles ingezet voor statische bewaking

Honden hebben zich door de eeuwen heen tot trouwe bondgenoot van de mens ontwikkeld, zonder hun verfijnde instincten te verliezen. Hun instinctieve vaardigheden zijn van grote waarde wanneer het op beveiliging aankomt. Protection Unit heeft bewakingsteams ter beschikking die zich op deze mens-hond-relatie hebben toegelegd om voor waardevolle bewaking te kunnen zorgen. De honden die samen met hun begeleider voor statische bewaking instaan, worden uiteraard in naleving van alle wettelijke voorschriften actief ingezet.

Een statische bewaking uitgevoerd door een hondenpatrouille is een doeltreffende manier om voor de nodige ontrading en preventie in te staan. De aanwezigheid van een hond maakt het immers bijzonder moeilijk om een bewaker te omzeilen: de hond hoort en ruikt wat de mens niet kan horen en ruiken. Luchthavens weten ondertussen bijzonder goed welke voordelen een hond biedt wanneer men een “neus” nodig heeft om explosieven of verdovende middelen op te sporen. Speciaal getrainde honden bieden smokkelaars geen schijn van kans.

Andere artikelen over statische bewaking :