opleiding ehbo

Opleiding EHBO TECC: Tactile Emergency Casual Care

In de lesmodules zijn er twee versies voorzien van de opleiding EHBO TECC: een variant die zich richt tot hulpverleners in burger, en een variant die zich specifiek richt tot personeel met een vuurwapen. Tijdens deze lesmodules worden naast theoretische aspecten van Tactile Emergency Casual Care ook praktische workshops voorzien, waarin u bijvoorbeeld het afbinden van aders oefent, leert hoe u een noodverband moet aanbrengen en met toepassing van technieken het overlijden van een slachtoffer kunt helpen voorkomen.

Een dergelijke opleiding EHBO is een waardevolle aanvulling voor alle bewakingspersoneel dat in noodsituaties daadkrachtig moet kunnen optreden. U leert immers niet alleen hoe u met allerlei bloedingen moet omgaan, maar ook hoe u moet handelen in noodsituaties waarin de hulpdiensten geen continue zorgverlening kunnen voorzien of niet tijdig kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld bij een natuurramp of wanneer er massaal slachtoffers vallen. Belangrijk weetje: deze opleiding is onder andere door het Comité voor spoedeisende hulp erkend.

Andere artikelen over opleiding ehbo :