veiligheidsagent opleiding

De veiligheidsagent opleiding van Protection Unit

Alle mensen die in opdracht van Protection Unit als bewakingsagent optreden, hebben met succes een veiligheidsagent opleiding gevolgd en zijn in het bezit van de nodige certificaten die hun morele integriteit (aan de hand van onder andere een uittreksel uit het strafregister) en hun beroepsmatige bekwaamheid (attest van hun opleiding, erkend door de Federale Overheid) bevestigen. Het behalen van het attest is op zich geen tijdloos gegeven: elk jaar moeten de bewakingsagenten verplicht een bijscholing volgen, zoals dit per Koninklijk Besluit van 23 mei 2018 is bepaald, teneinde hun beroep verder te mogen uitoefenen. Dankzij dit wettelijke kader is de veiligheidsagent opleiding een baken voor wie op zoek is naar mensen die over de nodige integriteit en onderlegdheid beschikken om een taak met een dergelijke verantwoordelijkheid op correcte wijze te vervullen. Alleen wie zich blijvend bijschoolt en zo op de hoogte blijft over aspecten die de bewakingssector aanbelangen, kan zich als gecertificeerde veiligheidsagent profileren.

Andere artikelen over veiligheidsagent opleiding :