Je bent hier:

Waarden

Waarden zijn essentieel om onze koers uit te zetten, onze strategie op middellange en lange termijn te bepalen en de coherentie van ons bedrijfsproject te garanderen. Onze waarden zijn geen holle woorden, maar zitten verweven in ons DNA.

 

Service en vriendelijkheid

Dankzij zijn service en vriendelijkheid heeft Protection UNIT zich van meet af aan onderscheiden op het vlak van operationele uitmuntendheid. Het is een concept uit de horecasector dat voor ons een dagelijkse realiteit is in de praktijk, in onze relaties met onze klanten en voor de interne werking van onze teams.
Er is een rechtstreeks verband tussen die service en vriendelijkheid en de ‘klantenervaring’. Die bestaat namelijk uit een evenwicht tussen de vereisten en beveiligingsaspecten van ons vak (controle, bewaking, interventies, conflictbeheer) en ons verlangen om met de glimlach een professionele en hoffelijke dienstverlening te bieden.
Een authentieke en oprechte service, met aandacht voor details, een vriendelijke ontvangst, duidelijke instructies met een glimlach: voor ons zijn dat de elementen die het verschil maken.

 

Vertrouwen en integriteit

Dit zijn twee essentiële waarden waaraan ook onze klanten en partners groot belang hechten. Onze eerlijkheid en integriteit boezemt vertrouwen in, maar ook respect. Dat zijn de fundamenten voor de vaak hechte relaties die we met de meeste van onze klanten opbouwen.

 

Onberispelijkheid en uitmuntendheid

De medewerkers van Protection UNIT staan bekend om hun expertise en ervaring en garanderen onze klanten zo een hoogwaardige dienstverlening. De aard van onze missies vereist onberispelijkheid op moreel en professioneel vlak. Dat is een element waaraan we bijzonder veel belang hechten.

 

Luisterbereidheid en aanpassingsvermogen

Luisteren is goed. Maar luisteren en je aanpassen is nog beter! We leren al onze medewerkers hoe belangrijk aanpassingsvermogen is, om onze diensten verder te ontwikkelen en de tevredenheid van onze klanten nog te vergroten. Ze moeten dan ook openstaan voor veranderingen in onze manieren van werken en die van onze klanten. Bovendien moeten ze creatief oplossingen kunnen aanreiken en verschillende alternatieven kunnen voorstellen bij een probleem.

 

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een van de grootste troeven van Protection UNIT: responsiviteit, polyvalentie, autonomie, proactiviteit.
Flexibel zijn betekent de nodige stappen kunnen zetten om je aan te passen: aan de klant, aan de markt, aan de steeds snellere veranderingen en aan nieuwe behoeften of nieuwe tools.
Dankzij hun flexibiliteit zijn de Protection UNIT-medewerkers in staat om meteen mee te draaien in het besluitvormingssysteem, om weerstand om te zetten in motivatie.

Waarden

  • I VERTROUW
  • I RIGOUR
  • I LUISTER
  • I HOSPITALITEIT
  • I AGILITEIT