Een Koninklijk Besluit wijzigt de voorwaarden voor het gebruik van honden bij bewakingsopdrachten.

Bij Protection UNIT volgen wij zeer goed de evolutie van het wettelijk kader en van de verschillende regelgevingen en het is die voortdurende aandacht die van ons een degelijke onderneming maakt, die zich voortdurende kan aanpassen. Vanaf 13 februari jongstleden heeft een Koninklijk Besluit de voorwaarden voor het gebruik van honden bij bewakingsopdrachten veranderd, wat natuurlijk van belang is voor de taken die door onze Dogs UNIT worden uitgevoerd.

Het zijn belangrijke voorwaarden, zowel voor onze hondenbegeleiders als voor onze honden zelf, die voortaan slechts één enkele hondenbegeleider mogen hebben.

Patrouillehond

Patrouillehonden, die vooral een preventieve en ontradende functie hebben, mogen voortaan nog enkel worden ingezet in open ruimtes en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor het publiek (behoudens een door het ministerie goedgekeurde afwijking voor sommige opdrachten).

Toch mogen ze worden gebruikt op speciale plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals: luchthavens, internationale stations, ambassades, havens… Maar ook in winkelcentra en de parkings ervan, tijdens de sluitingsuren (tussen 19 uur en 7 uur).

Let wel: een patrouillehond moet minstens 12 maanden oud zijn.

Speurhond

Vroeger werden speurhonden enkel gebruikt voor het opsporen van springstof. Voortaan mogen ze eigendommen onderzoeken en uiteenlopende dingen opsporen: drugs, personen, munitie, wapens, brandversnellers en gaslekken. Het onderzoek van eigendommen moet wel aan speciale voorwaarden voldoen en mag niet op overdreven wijze gebeuren.

Om het dierenwelzijn te verzekeren, moeten de honden 30 minuten rust krijgen na elk half uur werk en mogen ze slechts 8 uur op 24 werken.

Let wel: een speurhond moet minstens 16 maanden oud zijn.