Protection UNIT en Fact GROUP kondigen vandaag hun fusie aan, nu de private beveiligings- en bewakingssector volop in beweging is

Dit is meer dan een optelsom van omzetcijfers en marktaandelen, we willen ook vrouwen en mannen, werkmethoden en complementaire expertises samenbrengen om een ambitieus, 100 % Belgisch project op te starten”, legt Samuel Di Giovanni, CEO van Protection UNIT, uit.

“Dit is een ontmoeting tussen twee Belgische ondernemers die een gemeenschappelijke visie delen waarin de mens, de kwaliteit van de dienstverlening en flexibiliteit onze beste wapens zijn om ons bedrijfsproject op te leggen en de meest kwalitatieve oplossing op de markt te worden” (Samuel Di Giovanni & Yves Bastin)

Deze fusie was een unieke gelegenheid om elkaar te versterken zodat we ons kunnen positioneren als een toonaangevend, solide bedrijf dat in staat is om in te spelen op de nieuwe opdrachten die voorzien zijn in de nieuwe “wet Jambon” van 2017 die de private en bijzondere veiligheid regelt.

Met een slagkracht van 1.350 medewerkers (500 medewerkers van Protection UNIT + 850 medewerkers van Fact GROUP) wil Protection UNIT blijven groeien om binnen 3 jaar de kaap van 2.000 medewerkers te bereiken. Deze fusie is uiteraard een kans om te groeien en dus om nieuwe mensen aan te werven, met een belangrijke investering in de opleiding van onze agenten als hefboom voor prestaties. Wij moeten profielen opleiden en aanwerven die overeenstemmen met de noodzakelijke transformatie van het beroep. We willen het nieuwe imago van de bewakingsagent uitstralen, dat meer gericht moet zijn op service, gastvrijheid en preventie. En dan hebben we het nog niet over de vervrouwelijking van het beroep, die moet versnellen.

Nog een prioriteit is de investering in nieuwe technologieën. Dankzij de nieuwe tools kunnen onze agenten hun competenties uitbreiden, want ze zullen altijd een menselijke supervisie vereisen. De agenten zullen zich dus steeds meer moeten specialiseren. Dat zal een van onze sterke punten worden! Deze nieuwe technologieën, zoals drones, zijn een kans om het werk van een bewakingsagent eenvoudiger en efficiënter te maken en tegelijk meer aangepaste diensten aan te bieden aan onze klanten.

En nu we het over de klanten van beide bedrijven hebben, Er komen geen grote veranderingen!

Het is als een familie die uitbreidt, dat vraagt om luisterbereidheid en aandacht. We zullen blijven groeien zonder te raken aan onze familiale sfeer, onze terreinkennis en de vertrouwensband die we in de loop der jaren hebben opgebouwd met onze klanten en onze partners.