Op 1 april 2021 zullen Fact en Protection UNIT voortaan één enkele entiteit vormen onder de merknaam Protection UNIT.

Op 1 april 2021 hebben we een proces afgerond dat in november 2019 werd gestart. Sindsdien hebben we enorm hard gewerkt aan het samenbrengen van onze expertise, de integratie van onze departementen, de ontwikkeling en ondersteuning van onze teams. Wij besteden ook bijzondere aandacht aan de tools en middelen die nodig zijn om een hoog kwaliteitsniveau van onze missies te handhaven. Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd om onze algemene organisatie nog efficiënter en reactiever te maken. Onze procedures en tools zijn geleidelijk aangepast. Altijd met de zorg om een zo professioneel mogelijke structuur op te zetten, waar de mens centraal blijft staan. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat het algemene kader u in staat stelt in de beste omstandigheden te werken.

Dankzij de inzet van al onze medewerkers is deze uitdaging geslaagd. Hun betrokkenheid, hun ernst en hun professionalisme hebben bijgedragen tot de verwezenlijking en het welslagen van dit project.