In het licht van de huidige omstandigheden leek het ons nuttig om een relatief onbekende, doch zeer belangrijke functie in de kijker te zetten. Gesprek met Patrick Raemaekers, onze preventieadviseur

  • Patrick, jij bent dus preventie verantwoordelijke. Kun je ons vertellen wat dat inhoudt?

De term ‘preventieadviseur’ geeft duidelijk aan dat mijn taak voornamelijk adviserend is. Een preventieadviseur werkt mee aan het beleid rond welzijn op het werk, maar voert ook preventietaken uit: gevaren opsporen in het kader van de risicoanalyse, de factoren analyseren die een impact hebben op ongevallen of incidenten, de oorzaken van beroepsziekten bestuderen, overmatige fysieke en mentale beroepsvermoeidheid voorkomen, de eerste hulp binnen ons bedrijf organiseren enz.

  • De huidige COVID-19-crisis bezorgt je ongetwijfeld een pak extra werk … Wat zijn de specifieke maatregelen en wat is jouw rol in deze crisis?

Deze ongekende gezondheidscrisis heeft ervoor gezorgd dat mijn start bij Protection UNIT op zijn minst bewogen te noemen is. We hebben zeer snel preventieve en organisatorische maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld door de meest risicovolle sites in kaart te brengen en in de te delen in drie categorieën op basis van onze prioriteiten. Ondanks hun schaarste op de markt stonden we in voor de bevoorrading en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daar komt ook heel wat communicatie bij kijken om op het juiste moment adequate informatie te verstrekken. Verder is er nog de interne crisiscel, die op 13 maart werd opgericht en uitstekend werk heeft verricht om zich aan te passen aan de realiteit op het terrein en de juiste beslissingen te nemen.

De huidige crisis dwingt de preventieadviseurs om out of the box te denken en creativiteit aan de dag te leggen in het bijsturen van hun preventiebeleid.

  • Kun je al een eerste balans opmaken van jouw inbreng en van de acties van het bedrijf na 2 maanden crisis?

Naar mijn mening is de balans voor beide partijen positief. De opstart van het contract van Liège Airport midden in deze gezondheidscrisis zorgde voor extra druk op de werklast. Alle afdelingen hebben keihard samengewerkt om tot een situatie te komen waarin elke medewerker over het nodige materiaal kon beschikken. Wie met specifieke vragen zat, konden we geruststellen.

De hele situatie doet me denken aan een quote van Steve Jobs die me bijzonder nauw aan het hart ligt: “De beste zaken in een business worden nooit door één persoon gerealiseerd, altijd door een team”.