Protection UNIT heeft een positieve balans voor 2020 en wil een gezonde en duurzame groei nastreven.

Over 2020 haalde de onderneming een omzet van 65 miljoen euro, wat een goed resultaat is voor dat integratiejaar na de eind 2019 uitgevoerde fusie van Protection UNIT met Fact Group, en voor dat uitzonderlijke jaar wegens Covid-19. De weerslag van de pandemie bedroeg ongeveer 6 miljoen euro (schrapping van de grote evenementen, meerkosten wegens de overheidsmaatregelen voor het beschermen van de gezondheid van de bewakers enz.).

In 2020 werd het klantenbestand van de onderneming ook uitgebreid met enkele mooie nieuwkomers, zoals Liege Airport en Brussels South in de luchthavensector, het Iris-Sud-netwerk en CHIREC bij de ziekenhuizen, Brussels Expo en de Belgische Voetbalbond voor evenementen en de winkelgalerij Rive Gauche te Charleroi in de kleinhandelssector.

In 2021 zullen we die weg moeten blijven volgen en de kwaliteit op peil houden: “Wij bieden een in België unieke methode van management en kwaliteitscontrole aan, die de echte basis vormt van onze commerciële kracht en onze goede faam. Dat bleek het voorbije jaar trouwens uit een gemiddelde klantentevredenheid van 86%.”

Aanwerving

Wie spreekt over groei en ontwikkeling, heeft het ook over een intensief aanwervingsbeleid. In 2020, wierf Protection UNIT 584 nieuwe medewerkers aan, waaruit ook blijkt hoe de onderneming op de arbeidsmarkt steeds aantrekkelijker wordt als dynamische werkgever.

Voorrang heeft nu het versterken van de aanwervingen in Vlaanderen. De onderneming voert trouwens meer en meer communicatiecampagnes om haar bekendheid in het noorden van het land te vergroten.

 

Opleidingscentrum

Naast de activiteiten inzake bewaking (Guarding) en onthaal (Hospitality), blijft Protection UNIT zijn opleidingscentrum (Training) uitbreiden. Ondanks twee door de overheidsmaatregelen opgelegde sluitingsperioden, mocht het Centrum in 2020 liefst 7327 leerlingen van allerlei slag verwelkomen.

In 2021 zal er voorrang worden gegeven aan het organiseren van een toenemend aantal opleidingen in het Nederlands, aan het stelselmatig delokaliseren van opleidingen en aan het ontwikkelen van online-opleidingen (e-learning).

 

2021: doelstellingen en vooruitzichten

Protection UNIT wil de weg van een gezonde en winstgevende groei blijven volgen.

“Groeien is goed, maar niet tegen eender welke prijs!”, stelt de CEO. “De groei moet gebeuren met het behoud van onze familiale geest, onze menselijke waarden en onze voor 100% Belgische identiteit, die altijd al tot ons DNA behoorden.”

Om verder te groeien, wil Protection UNIT op de eerste plaats meer in het noorden van het land werken. “Momenteel staan onze activiteiten in Vlaanderen voor minder dan 10% van onze omzet. Het is niet onredelijk dat aandeel te willen verdubbelen tegen 2023.”

Een andere prioriteit is het Groothertogdom Luxemburg. “Protection UNIT besteedt veel aandacht aan zijn toekomstige internationale ontwikkeling en Luxemburg zal daarvoor een mooi uitstalraam zijn. We kunnen nu al onze komst in het Groothertogdom aankondigen tegen maart 2021.”

Ten slotte zal 2021 het jaar zijn waarin Vision UNIT wordt opgestart, het splinternieuwe Telebewakingscentrum. “We zijn ervan overtuigd dat de toekomst van ons beroep bij het integreren van nieuwe technologieën ligt, en dus van bewaking 3.0, zowel ter aanvulling van onze bewakers op het terrein als voor het uitvoeren van voor 100% virtuele opdrachten. Met Vision UNIT zullen we oplossingen op maat kunnen aanbieden naargelang de behoeften van onze klanten.”