Static Unit
Guarding

Met onze STATIC-oplossingen zijn onze bewakingsagenten op regelmatige of zelfs op permanente basis aanwezig op een bepaalde site. Daarbij positioneren we ons als geïntegreerde partner en maken onze bewakingsagenten deel uit van uw bedrijfsstructuur.

De doelstelling is uiteraard om de veiligheid dankzij deze langdurige aanwezigheid aanzienlijk te verhogen: onthaal van bezoekers en leveranciers, toezicht op de activiteiten, monitoren van camerabeelden, bediening van elektronische borden, toegangscontrole, controlerondes, beheer van conflicten/spanningen enz.

ONZE TAKEN

I TOEZICHT OP ROERENDE & ONROERENDE GOEDEREN

Dit is de definitie van statische bewaking zoals voorzien in de wetgeving (artikel 1, §1, lid 1, 1° van de wet).

I TOEGANGSCONTROLE & BEVEILIGD ONTHAAL

Onze medewerkers zijn specifiek opgeleid in elk type onthaal (kantoren, industriële sites, overheidsadministratie) en in verschillende veiligheids- en EHBO-disciplines.
Wij kunnen instaan voor de toegangscontrole, het beheer van alarmen en de bescherming of beveiliging van uw protocollaire evenementen.
We hechten er groot belang aan dat onze medewerkers zich aanpassen aan de specifieke vereisten en context van onze klanten. Op die manier gaan ze perfect op in elke werkomgeving en kunnen ze een polyvalente dienstverlening bieden waarbij de nadruk telkens ligt op onze bekende service en vriendelijkheid.

I DIEFSTALPREVENTIE

Het sleutelconcept voor beveiliging in de winkel is onze ontradende en discrete aanwezigheid.
De aanwezigheid van onze gespecialiseerde medewerkers garandeert de continuïteit en kwaliteit van de shopping experience voor de klant en vermindert tegelijk het aantal diefstallen.
Onze medewerkers in uniform zorgen voor controle en een ontradende aanwezigheid.
Specifiek voor winkelcentra nemen onze medewerkers ook verschillende extra service- en controleopdrachten voor hun rekening (bezoekers helpen, telebewaking, parkingbeheer enz.).

I WINKELINSPECTEURS

We kunnen tevens inspecteurs in burger ter beschikking stellen, die discreet optreden om winkeldiefstallen te vermijden.

I TOEZICHT OP INDUSTRIËLE SITES & INDUSTRIEPARKEN

Onze gespecialiseerde teams kunnen een optimale veiligheid garanderen van het materieel, de gebouwen, het personeel en de goederen op een industriële site.
Ons ervaren team beschikt over performante tools om alle binnenkomende en uitgaande bewegingen te traceren.

I TOEZICHT OP BOUWTERREINEN

Door de waarde van het materieel en de goederen die er opgeslagen liggen, zijn bouwterreinen kwetsbaar voor diefstal door interne of externe personen.
Om uw bouwterrein overdag of ’s nachts te beschermen tegen diefstal of vandalisme voorzien wij specifieke beveiligingsoplossingen op maat van uw behoeften (toegangscontrole, hondenpatrouilles, patrouilles, wachttorens enz.).

I SAFETY

Preventie betekent ook incidenten en brand voorkomen. Daarom bieden we tevens brandpreventieaudits en brandrisicoanalyses aan.

I K9 (HONDENPATROUILLES)

Voor een doeltreffende bewaking van uw gebouwen en evenementen hebben wij hondenpatrouilles ter beschikking die de veiligheid en het ontradende effect verhogen. Ze kunnen zowel overdag als ’s nachts rondes uitvoeren om elk risico op kwaad opzet te voorkomen. Onze hondenteams worden regelmatig bijgeschoold om een optimale samenwerking tussen mens en hond te verzekeren.

I BRANDBESTRIJDING

Deze dienst omvat naast brandbestrijding ook EHBO en de evacuatie van werknemers.
Het is van vitaal belang om tijdens de eerste ogenblikken na een incident snel en doeltreffend op te treden in afwachting van de komst van de professionele hulpdiensten.
Onze medewerkers worden opgeleid en bijgeschoold in:

  • Industriële hulpverlening conform de Codex over het welzijn op het werk (Art I.5-8)
  • Brandbestrijding conform de Codex over het welzijn op het werk (Art III.3-25 en III.3-26)
  • BA4 voor medewerkers blootgesteld aan elektrische risico’s => industriële sector en specifieke sites.