We geven het woord aan Vincent Royer, verantwoordelijke van de dienst huurbeheer bij de Federatie Wallonië-Brussel.

Hoe belangrijk zijn aspecten in verband met veiligheid voor een instelling als de Federatie Wallonië-Brussel?

Onze organisatie hecht veel belang aan de veiligheid van haar personeelsleden via onze interne dienst voor preventie en bescherming. Dit is een domein dat diverse aspecten omvat, maar de veiligheid zoals u die bedoelt, wordt nu bijna systematisch in overweging genomen, afhankelijk van de geografische ligging van een gebouw of de aard van de diensten die er worden verleend. We hadden het geluk dat we bepaalde diensten van de Jeugdzorg of de Justitiehuizen bijvoorbeeld konden verhuizen naar nieuwe of gerenoveerde gebouwen en we hebben dan ook van bij de start van het project rekening gehouden met dit aspect.

Is de verhouding ten opzichte van de veiligheidsaspecten voor uw instelling veranderd/geëvolueerd sinds de aanslagen in Brussel? Wordt er vandaag meer aandacht aan besteed?

Deze droevige periode heeft onvermijdelijk een impact gehad op een groot deel van de bevolking, ook op het personeel van de Federatie Wallonië-Brussel dat een van haar medewerkers heeft verloren bij de aanslagen in de metro. Ik denk dat het gevoel van onveiligheid dat toen zeer sterk aanwezig was, langzamerhand is afgenomen. De mensen die nauw samenwerken met de bewakingsagenten zijn zich echter wel anders gaan gedragen, hebben andere reflexen, dat valt niet te ontkennen. Ook de verzoeken of verwachtingen zijn anders. We hebben ook bepaalde technische veiligheidsinstallaties herzien en verbeterd.

Welke meerwaarde verwacht u van onze agenten, welke specifieke capaciteiten moeten zij voor u bezitten?

Naast de pure veiligheidsprestaties verwachten wij in de eerste plaats dat uw bewakingsagenten bepaalde situaties onder controle kunnen houden via dialoog. Zoals ik al zei, wij bieden zeer uiteenlopende diensten aan die ook een heel divers publiek aanspreken dat we op diplomatische wijze moeten kunnen helpen en soms kalmeren. Agenten die met dit soort situaties geconfronteerd worden, vervullen deze rol perfect.

Hoe zou u uw ervaring met ons omschrijven? Hoe beoordeelt u de samenwerking?

We werken op basis van een aanbesteding die om de 4 jaar opnieuw uitgeschreven wordt en zoals steeds is er een overgangsperiode nodig bij de implementatie van de nieuwe aanbesteding. Ook al hebben de agenten de mogelijkheid om te blijven als we van onderneming veranderen, toch worden we altijd met een aantal verschuivingen geconfronteerd.

Dit is een belangrijke periode voor ons omdat dit het moment is om onszelf in vraag te stellen. Ik vind dit enorm belangrijk en ik denk dat elke partij de ervaring van de andere moet benutten om vooruitgang te boeken.

Dankzij de samenwerking die meteen werd aangeknoopt en de regelmatige evaluatie van de diverse geleverde diensten kunnen we nu al 3 jaar efficiënt werken om al deze uitdagingen aan te gaan.

Wat was uw reactie en hoe kijkt u nu aan tegen de overname van Fact door Protection UNIT

Dat is in het begin altijd een beetje verrassend, maar ook bewakingsfirma’s ontsnappen niet aan de verschuivingen die we regelmatig zien in tal van domeinen.

Ik maak me geen zorgen omdat onze werkwijze, die ik in de vorige vraag heb toegelicht, ons ertoe aanzet om snel bij te sturen wanneer er problemen zijn.

Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om deze nieuwe structuur veel succes toe te wensen.