Protection UNIT heeft zopas een catalogus opgesteld met een productenreeks van complementaire oplossingen.

De bewakingssector wordt geconfronteerd met een ambivalente situatie. Enerzijds hebben we te kampen met de schrapping van een groot aantal evenementen, terwijl er anderzijds een toenemende vraag is vanuit vooral de grootdistributie- en retailsector en de ziekenhuizen.

Gelukkig heeft Protection UNIT zich al snel kunnen positioneren als een creatief en wendbaar bedrijf en kon het de situatie gedeeltelijk omzetten naar een opportuniteit en zijn rol als expert en als adviseur bij zijn klanten versterken, bovenop de aspecten die enkel met beveiliging te maken hebben.

Concreet krijgen we bijvoorbeeld aanvragen van klanten die warmtecamera’s willen gebruiken om koorts op te sporen bij mensen die in hun gebouwen aanwezig zijn. Andere klanten willen dan weer dat hun gebouwen uitgerust worden met apparatuur om het voetverkeer in de juiste richting te leiden. Hier moeten we aantonen dat we ons kunnen aanpassen aan deze nieuwe behoeften!

Protection UNIT heeft zopas een catalogus opgesteld met een productenreeks van complementaire oplossingen die inspelen op de verschillende behoeften van de klanten. In deze catalogus vindt u onder andere:

  • CONTACTLOZE DISPENSERS VOOR HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL
  • TERMINALS VOOR TEMPERATUURMETING EN HANDONTSMETTING
  • POORTJES VOOR TEMPERATUURMETING EN HANDONTSMETTING
  • WARMTECAMERA’S
  • AUTOMATISCHE TELMODULES VOOR PERSONEN

Voor Protection UNIT bestaat de kans dat bepaalde gezondheidsmaatregelen zullen blijven bestaan. Het is dus noodzakelijk voor een bedrijf als het onze om zichzelf opnieuw uit te vinden, onder meer door technologische middelen anders in te zetten. Volgens ons moeten de ondernemingen in de bewakings- en private veiligheidssector evolueren om een belangrijke rol te blijven spelen en zo de productie of de werking van een onderneming in stand te houden en het imago van een betrouwbare partner uit te stralen.