Risicobeoordeling

 

Protection Unit voert bij elke opdracht een risicoanalyse uit.

Je bent hier:

Door haar ervaring op het vlak van bescherming, beveiliging en veiligheid kan de bewakingsfirma PROTECTION UNIT risicoanalyses uitvoeren bij de voorbereiding van elke opdracht. Voor uw bedrijf betekent dat concreet: risicozones en dreigingen identificeren die de veiligheid van het bedrijf of van een site in het gedrang brengen en een actieplan voorstellen met praktische en gepaste maatregelen om deze zwakke punten weg te werken.

Onafhankelijk van een PROTECTION UNIT-bewakingscontract kan een externe analyse worden uitgevoerd, zodat u in alle objectiviteit kunt oordelen over het verstrekte advies. Een kwetsbaarheidsanalyse bestudeert grondig alle gebieden die beveiligd moeten worden, bv. toegangscontroles, productie- en opslagruimtes, bewaking, de commerciële en strategische directie, omheiningen, videobewaking enz.

Ook evenementen kunnen het voorwerp zijn van een analyse. Zo kan er voorafgaand een analyse worden gemaakt van de risico’s en dreigingen die het goede verloop van het evenement in het gedrang kunnen brengen.