Interventies na alarm

Bij een alarm wordt onmiddellijk een “post-alarm” agent naar de site gestuurd.

Je bent hier:

De installatie van een alarmsysteem is de eerste stap om een woning, een bedrijf of een industriële site te beveiligen.
Maar het is ook raadzaam om te anticiperen op wat er moet gebeuren wanneer het alarm afgaat. De dienst Interventie na alarm van PROTECTION UNIT is bevoegd om in dit geval in te grijpen. Bij een melding of inbraak wordt onmiddellijk een agent van de afdeling Interventie na alarm ter plaatse gestuurd om, zowel ‘s nachts als overdag, een ronde te doen, eerst aan de buitenkant van de locatie, en vervolgens binnen in het gebouw. Hij volgt daarbij de instructies die hij heeft gekregen en die vooraf werden goedgekeurd.
Vervolgens neemt hij de nodige maatregelen om de locatie te beveiligen, het alarmsysteem opnieuw te activeren en indien nodig de ordediensten te verwittigen.
De agenten van de dienst Interventie na alarm zijn zowel voor particulieren als voor bedrijven een ideale aanvulling op een continue beveiliging.

  • Voor bezoekers, werknemers, leveranciers, tijdelijke leveranciers …
  • Toegangsbeveiliging
  • Toegangscontrole
  • Accreditaties
  • Toepassing en naleving van de procedures
  • Risicovoorlichting
  • Voor ondernemingen met zeer strenge veiligheidsnormen (Seveso-classificatie of andere)
  • Voor farmaceutische bedrijven met zeer specifieke veiligheidsprocedures