Hondenpatrouilles

De aanwezigheid van een hond is een troef, een onmiskenbaar voordeel.

Je bent hier:

In het kader van bepaalde specifieke beveiligings- en beschermingsopdrachten is de aanwezigheid van een hond een troef die onmiskenbare voordelen biedt. De hondenpatrouille bestaat uit een bewakingsagent die een specifieke opleiding krijgt samen met zijn hond. In bepaalde omstandigheden, bv. in open ruimtes of op parkeerterreinen, kan de hond verdacht gedrag sneller detecteren of een ontradend effect hebben.

Hondenpatrouilles zijn ook een onbetwistbare troef voor een versterkte controle op luchtvracht. Met dergelijke hondenpatrouilles kan men de logistieke procedures voor de bewaking vereenvoudigen en tijd besparen en tegelijkertijd toch een grondige controle uitvoeren. Sommige honden werden afgericht en getraind om explosieven op te sporen. Zij kunnen gevaarlijke chemische stoffen herkennen. De selectieprocedure voor deze honden is erg veeleisend en gebeurt in een speciaal opleidingscentrum voor dieren. De afgerichte dieren boezemen in elk geval respect en angst in en verhogen de veiligheid.

De hond is ook een ideale beveiligingspartner bij opdrachten op evenementen. Door hun houding zorgt het duo van agent en hond voor een klimaat van waakzaamheid op het terrein, wat helpt om inbreuken te voorkomen.

Ook op industriezones laat de aanwezigheid van een hond toe om indringers of onregelmatigheden sneller en intuïtiever op te sporen. De bijdrage van de hond, in samenwerking met zijn baas, verhoogt de kwaliteit van de bewaking van grote terreinen.

  • Bewakingsrondes en toezicht
  • Ontradende aanwezigheid
  • Hold-uppreventie
  • Aanbevolen wanneer een bewakingsagent alleen werkt
  • 1 hond = 10 agenten = sneller reactievermogen, extra ontradend, verfijnd detectievermogen