De huidige context is ongekend en de reactie van iedereen zal in verhouding moeten staan ​​tot deze uitzonderlijke situatie.

Ons land weet creativiteit en solidariteit te tonen wanneer de omstandigheden daar om vragen. Als elk bedrijf, elke institutionele actor, elke burger de instructies met een positieve en altruïstische geest respecteert, zijn we ervan overtuigd dat we de huidige situatie kunnen beheren; de overheid heeft krachtige maatregelen genomen en we zijn ervan overtuigd dat we samen, van noord tot zuid, kunnen terugkeren naar een genormaliseerde situatie.

De prioriteit van Protection UNIT is de communicatie gericht op onze medewerkers en onze klanten, terwijl we ervoor zorgen dat onze missies worden gehandhaafd onder optimale gezondheidsomstandigheden. Het management besloot daarom om:

– het maximaal telewerken voor administratief personeel aan te moedigen,

– fysieke ontmoetingen met mensen van buitenaf te vermijden en vergaderingen per videoconferentie aan te moedigen,

– permanent contact te houden met onze klanten met alle communicatiemiddelen die we hebben, door te reageren op én zich aan te passen aan hun specifieke verzoeken met betrekking tot de gezondheidssituatie,

– uit voorzorg alle geplande trainingen uit te stellen tot en met 26 april, persoonlijk contact met alle mensen / bedrijven die zijn geregistreerd om de training op middellange termijn (en volgens officiële instructies) te verzetten.

We zullen natuurlijk op regelmatige basis volledige en transparante informatie verstrekken aan al onze gemobiliseerde agenten in het veld, hen herinneren aan onze methoden en procedures én deze ook aanpassen met betrekking tot de vereisten van een maximale risicovermindering.

De werkzaamheden worden daarom binnen Protection UNIT voortgezet, in perfecte samenhang met de maatregelen die donderdagavond of de komende dagen door de verschillende betrokken regeringen en entiteiten zijn vastgesteld. Protection UNIT onderhoudt uiteraard een band met de autoriteiten en stakeholders in onze sector om de te nemen maatregelen permanent te beoordelen en waar nodig aan te passen.