Het is officieel, Protection UNIT is de nieuwe operator voor de bewakings- en controlediensten van de luchthaven van Luik.

Protection UNIT heeft immers de opdracht binnengehaald die zowel betrekking heeft op de beveiliging van de site (toegangscontroles, x-ray-scanning en patrouilles) als op die van de vracht met explosievenspeurhonden.

Voor Protection UNIT is dit een mooie beloning en een mooie uitdaging: Het is de beloning voor vijf jaar werk waarin we ons hebben voorbereid op aanbestedingen in de luchtvaartsector. Het is ook een erkenning van onze strenge normen en onze competenties. Protection UNIT is vandaag een onmisbare speler die bekendstaat om zijn methodes voor kwaliteitscontrole, zijn wendbaarheid en zijn vermogen om te innoveren dankzij nieuwe technologieën.

De belangrijkste elementen die Protection UNT in staat hebben gesteld om deze opdracht binnen te halen:

  • Digitalisering: een van de belangrijke troeven is de ontwikkeling van e-procedures voor incidentenverslagen, de toegang tot de procedures, de onmiddellijke verspreiding van instructies.
  • Continue verbetering: een zeer uitgebreid opleidingsplan en een systeem voor permanente evaluatie.
  • Nieuwe technologieën: drones en anti-droneoplossingen.
  • Middelenbeheer: optimale reactiviteit in geval van incidenten of ongekende situaties.

Begeleiding en wendbaarheid

Het beheer van de beveiliging van een luchthaven vereist een grote flexibiliteit, met name door de doorlopende cargoactiviteit. Wendbaarheid is echt onze kracht en meerwaarde. De luchthavensite is een ideale locatie om onze visie op reactiviteit en flexibiliteit te demonstreren.

Opleiding en evaluatie

Een andere troef van Protection UNIT is competentiemanagement. We willen ons niet beperken tot de verplichte opleidingen. We zullen ons personeel verschillende relevante opleidingen aanbieden om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, met name wat het onthaal van de reizigers betreft. Een ander voorbeeld is de opleiding ‘Predictive Profiling’, een methode om de terroristische dreiging te beoordelen, of de opleiding ‘Luchtvervoer van gevaarlijke producten’, die onze agenten de nodige kennis zal bijbrengen over de behandeling van gevaarlijke goederen met het oog op luchtvervoer.

Er zal ook een e-learningplatform ontwikkeld worden om hen te begeleiden bij het continu leren.

Samuel Di Giovanni (CEO) maakt van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat in 2021 een opleidingscentrum van Protection UNIT zal worden geopend vlak naast de site van Liège Airport. Daardoor zullen we beter kunnen inspelen op de opleidingsbehoeften van de luchthavenautoriteiten.

Tot slot zal een permanente evaluatie worden georganiseerd, zowel intern als extern via auditbedrijven, om ervoor te zorgen dat hoge kwaliteitsnormen worden gehandhaafd.

Nieuwe technologieën

De digitalisering van de procedures en van de communicatie van en naar de agenten maakt al deel uit van de aanpak van de onderneming, die dus de kans krijgt om haar visie in het kader van dit nieuwe contract te demonstreren. De e-Procedure is een applicatie die we speciaal hebben ontwikkeld voor onze bewakingsactiviteiten en die rechtstreeks toegang verleent tot de procedures op de site van Liège Airport.

Naast deze digitalisering bevestigt Protection UNIT zijn leiderspositie op het vlak van technologie met quadpatrouilles of anti-droneoplossingen, die samen met andere nieuwe instrumenten zullen bijdragen tot een betere beveiliging van de Liège Airport-site.

Overname op 1 maart

De opdracht gaat in op 1 maart 2020, met een volledige overname van de agenten in functie: Het gaat om ongeveer 170 medewerkers, en wij willen dat personeelsbestand voor 100 % overnemen. We hebben trouwens al een permanentie geopend op de luchthavensite om de vragen van de aanwezige agenten te kunnen beantwoorden en een efficiënte overgang te verzekeren. Er worden momenteel ook informatiesessies georganiseerd om de agenten zo goed mogelijk te begeleiden.