Aurélie Syne is verantwoordelijk voor het opleidingscentrum. Samen met haar maken we de stand van zaken op.

  • Aurélie, het opleidingscentrum kondigde aan dat alle opleidingen geprogrammeerd tot 24/04 uitgesteld worden. Het gaat toch om uitstel en geen afstel, niet?

Inderdaad, alle opleidingen die gepland waren tot 26/04/2020 worden uitgesteld en niet geschrapt, dat is erg belangrijk om te signaleren. We kunnen onze klanten geruststellen: tegen eind 2020 zal iedereen opgeleid zijn zoals gepland.

  • Wat zal er gebeuren met klanten die ingeschreven waren voor opleidingen tot 24/04? Hoe zijn ze geïnformeerd?

Alle klanten ontvingen op 13 maart een mail dat alle opleidingen gepland vóór 26/04/2020 uitgesteld worden.

We informeerden hen ook over onze nieuwe methodes en procedures om risico’s bij de uitoefening van ons werk zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. Om die reden telewerken de leden van ons opleidingscentrum momenteel en wordt er geen toegang verleend tot het opleidingscentrum.

We hebben onze commerciële teams ook gevraagd om alle fysieke vergaderingen te vermijden en om voortdurend contact te houden met klanten via de vele communicatiemiddelen waarover we beschikken.

Ten slotte zullen we onze klanten voor wie de komende weken opleidingen ingepland waren persoonlijk contacteren om nieuwe opleidingsdata vast te leggen.

  • Wanneer zal de opleidingsplanning weer up-to-date zijn?

We werken er elke dag aan. Wat veiligheidsopleidingen betreft, zullen we de volgende dagen wellicht een duidelijkere kijk op de zaken krijgen. Wat bewakingsopleidingen betreft, is de planningseenheid bezig om latere data vast te leggen, maar dat kost wat meer tijd omdat we rekening moeten houden met een groot aantal modules en de beschikbaarheid van onze opleiders en klanten.

Als alles goed verloopt, kunnen de lessen in theorie begin mei plaatsvinden. In elk geval zullen we op operationeel niveau klaar zijn om mensen in de best mogelijke omstandigheden te verwelkomen. Maar we hebben de situatie niet onder controle en we zullen ons natuurlijk aanpassen aan de maatregelen en timing van de overheid.

  • Hoewel opleidingen uitgesteld worden, is het opleidingscentrum nog altijd actief … wat zijn jouw prioriteiten momenteel?

Het opleidingscentrum draait inderdaad nog altijd. We hebben de werkmethodes gewoon aangepast. Ons team plant opleidingen niet alleen opnieuw in, maar werkt nog voort aan een aantal taken.

Zo maakt het team van het centrum gebruik van de gelegenheid om de lay-out van onze lessen, de marketingstrategie en de website in een nieuw jasje te steken. We gebruiken deze periode dus om, zodra de activiteiten weer in de plooi vallen, het centrum een boost te geven en klaar te staan met onze nieuwe Protection UNIT-kleuren.

Sinds enige tijd lagen er ook plannen klaar om onze lessen te digitaliseren en zo e-learning op poten te zetten in ons opleidingscentrum. In het licht van de huidige situatie verdubbelen we deze inspanningen nog.

  • Een afsluiter voor de klanten van het centrum?

Ik wil al onze klanten graag bedanken voor het begrip en de flexibiliteit die ze dagelijks aan de dag leggen … Op korte tijd moesten ze niet alleen hun eigen werkmethodes aanpassen, maar ook de onze aanvaarden.

COVID-19 heeft ook een zware impact op hun interne opleidingsplanning. Alles was al gepland, tot deze zomer bijna, en nu moet dat opnieuw gebeuren voor elke opleiding.

Gelukkig mogen we al enkele jaren op een fijne samenwerking rekenen en hebben we een goede vertrouwensband.