Beveiligingsplan voor evenementen of ondernemingen

De zwakke punten identificeren die de veiligheid van uw onderneming in het gedrang brengen.

Je bent hier:

Door haar ervaring op het vlak van bescherming, beveiliging en veiligheid voert de bewakingsfirma PROTECTION UNIT risicoanalyses uit bij de voorbereiding van elke opdracht. Voor uw bedrijf betekent dat concreet: risicozones en dreigingen identificeren die de veiligheid van het bedrijf of van een site in het gedrang brengen en een actieplan voorstellen met praktische en gepaste maatregelen om deze zwakke punten weg te werken.
Onafhankelijk van een PROTECTION UNIT-bewakingscontract kan een externe analyse worden uitgevoerd, zodat u in alle objectiviteit kunt oordelen over het verstrekte advies. Een kwetsbaarheidsanalyse bestudeert grondig alle gebieden die beveiligd moeten worden, bv. toegangscontroles, productie- en opslagruimtes, bewaking, omheiningen, videobewaking enz.
We kunnen u tevens een reeks doeltreffende technologische hulpmiddelen aanbieden om de beveiliging van uw site te optimaliseren. Raadpleeg onze rubriek Onze technologieën voor meer informatie.

Une mission d’analyse externe peut se faire indépendamment d’un contrat de gardiennage Protection Unit, ce qui vous garantit une totale objectivité sur l’avis rendu. Une analyse de vulnérabilité étudie avec précision toutes les zones à sécuriser telles que : les contrôles d’accès, les zones de production et de stockage, le gardiennage, le périmètre de clôture, la vidéo surveillance, etc.

Afin d’améliorer la sécurisation de votre site, nous pouvons également vous proposer toutes une série de moyens technologiques efficaces. Pour ce faire veuillez consulter notre rubrique « Nos technologies »